Какво е
Sport inside you?

Sport inside you е инициатива в подкрепа на спорта за деца.

Откриваме и привличаме възможности за допълнително финансиране на спортните изяви. Съдействаме на професионални клубове, любителски организации, училища, на проекти за подрастващите.

Популяризираме ползите за децата от практикуването на спорт. Насърчаваме образованието, емоционалното и физическото им развитие. Поставяме акцент върху честната игра и спортсменския дух.

We

Support

Sports

Дейности

Създаваме реални и полезни възможности за спорт и физическа активност на децата.

Работим в международна мрежа с организации в сферата на спорта и с компании, производители на спортни стоки и съоръжения.

Наши партньори са големи български и международни марки за професионални спортни облекла и аксесоари за деца и възрастни. Сред успешните ни съвместни инициативи е кампанията за стимулиране на детския спорт чрез дарения. В нея, с всяка покупка от онлайн магазина на sporinsideyou, дарявате 100% от стойността на поръчката за конкретна кауза, която Вие избирате да подкрепите.

Нашите цели

Подпомагаме спортни програми и инициативи, насочени към:

  • Увеличаване на общия брой спортуващи деца и младежи
  • Придобиване на качествена опитност от спорта за всички участващи млади хора
  • Подкрепа за реализиране на различни кампании, свързани с децата в спорта
  • Насърчаване на нуждаещи се деца да спортуват – чрез благотворителни фондонабирателни инициативи, както и чрез предоставяне на спортна екипировка и аксесоари (Виж Условия за кандидатстване)
front-view-girl-tying-her-shoelaces

Обичаме спорта, заради изключителната емоция, която преживяваме с любимия отбор.

Обичаме спорта, заради всички възможности, които открива пред нас…

Спортът е страст, която увлича….

Спортът ни учи на етика, поставяне и следване на целите ни…

Спортът ни учи да бъдем победители…..

Спортът ни учи да
бъдем екип ……

Спортът създава приятелства завинаги….

Спортът е устойчивата връзка между поколенията…..

Спортът обединява, насърчава, развива……

Спортът ни учи да
бъдем екип ……

Спорът е безусловна любов…..

Спортът е всичко онова, в което намираме себе си….!

Follow US on social: